Schirmherrschaft

Grußwort zur Deutsch-Türkischen Konferenz

Grußwort zur Deutsch-Türkischen Konferenz

„2. Wirtschaftswissenschaftliches Forum: IT und Innovationsmanagement – deutsche und türkische Perspektiven für den wissenschaftlichen Diskurs und zur Erschließung von praxisrelevanten Erfolgspotentialen“

Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind Innovationsmotoren. Sie sind darüber hinaus selbstverständlicher Teil einer hochwertigen Ausbildung und stellen die Qualität von wissenschaftlicher Arbeit sicher. Gleichzeitig erleichtern sie uns den Alltag und werden immer mehr zum Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Die IKT sind deshalb auch Thema der wissenschaftlichen Zusammenarbeit von Deutschland und der Türkei.

Mit dem Deutsch-Türkischen Jahr der Forschung, Bildung und Innovation 2014 haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das türkische Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Forschung die Kontakte zwischen Deutschland und der Türkei weiter ausgebaut. Über das Wissenschaftsjahr hinaus haben wir vereinbart, die Zukunftspotentiale der engen deutsch-türkischen Kooperation in Bildung, Forschung und Innovation weiter zu intensivieren.

Ich freue mich deshalb sehr, dass auch das „2. Wirtschaftswissenschaftliche Forum: IT und Innovationsmanagement – deutsche und türkische Perspektiven für den wissenschaftlichen Diskurs und zur Erschließung von praxisrelevanten Erfolgspotentialen“ dazu einen Beitrag leistet. Das Forum bietet die Gelegenheit, über Erfolgsfaktoren der deutsch-türkischen Zusammenarbeit in den IKT nachzudenken, gleichzeitig ist es aber auch eine Plattform, um Impulse zu geben für zukunftsweisende Kooperationsprojekte.

Ich danke allen Beteiligten, die sich über das gemeinsame Wissenschaftsjahr hinaus im Rahmen dieses 2. Wissenschaftlichen Forums und in anderen Kooperationsprojekten für die deutsch-türkische Zusammenarbeit engagieren. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz wünsche ich einen regen Austausch sowie neue Ideen und Impulse für die künftige Zusammenarbeit.

 


Prof. Dr. Johanna Wanka

Bundesministerin für Bildung und Forschung

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK BİLİMİN ULUSLARARASI STATÜSÜ

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki uluslararası faaliyetler, ülkelerin kalkınma çabalarında birbirleri ile bilgi tecrübe akışının sağlanmasında önemli işlevlere sahiptir. Bilimin globalleşmesi denilebilecek bir sürecin başlamasında en önemli etkenlerin başında ülkelerarası bilimsel organizasyonların ve bilimsel ortak çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması gelmektedir. Bu ortak çalışma ve organizasyonlar aynı zamanda bilimin üretilmesinin ana aktörleri olan bilim adamlarının binlerce kilometre yol yaptığı büyük bir hareketliliğe yol açmaktadır.

Türkiye ile Almanya çok derin ve tarihi ilişkilere sahip olan iki ülkedir. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere bir başka boyut daha kazandırmak amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz “Türk-Alman Bilim Yılı” sebebiyle pek çok öğrenci değişim programı harekete geçirilmiş, akademisyenlerimiz arasında çok daha güçlü bir iletişim ve işbirliği oluşmuş ve üniversitelerimiz birbiriyle ortak çalışma yapabilecekleri zeminlere kavuşmuşlardır. Ayrıca, araştırma merkezlerinin çok daha yakın işbirliği kurmasının sağlanması için kurum ve proje bazında da çok sayıda proje ve programların geliştirilmesinin yolu açılmıştır.

Bundan sonra bilim yılı kapsamında oluşturulan altyapının korunmasını ve ileriye dönük olarak daha da iyileştirilmesini sağlamak durumundayız. Yeni dönemde ivme kazanması gereken alanlarda pratiğe dönük ihtiyaç-odaklı yaklaşımlarda bulunmalı, çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması, sektörel ve yerel Ar-Ge ve yenilik dinamiklerinde derinleşme sağlanması için ülkemizin çıkarları doğrultusunda uluslararası bilim, teknoloji ve yenilik işbirliklerinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada Üniversite, sanayi ve/veya kamu kuruluşlarının veya bireysel araştırmacılar arasındaki Ar-Ge işbirliklerini teşvik eden mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi, yerel kaynak ve yetkinliklerden küresel ölçekte katma değer üretecek araştırmaların desteklenmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizin çıkarları doğrultusunda uluslararası bilim, teknoloji ve yenilik işbirliklerinin etkinleştirilmesi kapsamında Bilim diplomasisi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik konularında ulusal stratejisinin uygulanması ve faaliyetlerinin uluslararası boyuta taşınmasında yeni bir yaklaşım olan bilim diplomasisi faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere, Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatı kurulması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Yurtdışı teşkilatı, görevli bulunduğu ülkedeki bilimsel, teknolojik ve sınai faaliyetler ile ilgili gelişmeleri takip etmek, raporlamak, değerlendirmek ve sonuçlarından ilgili paydaşları haberdar etmek, söz konusu faaliyetler ile ilgili politikaları takip etmek, Türkiye’yi temsil etmek, ülkemiz için öncelikli alanlarda yeni işbirliği modelleri önerme faaliyetlerini yerine getirecektir. Yurtdışı teşkilatına görevlendirme süreci devam etmektedir.

Bu son derece önemli akademik çalışmanızın, geleceğe yönelik çok önemli kazanımları beraberinde getireceğine olan inancımı bir kez daha yineler, yakın işbirliğimizin devam etmesini umarak en içten teşekkürlerimi sunarım.

 

Fikri Işık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Förderung